Home » 2018 » October

တောင်ငူတက္ကသိုလ် ၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် ပထဝီဝင်မိသားစု (အဝေးသင်) အာစရိယပူဇော်ပွဲ၊ ကြိုဆို-နှုတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ

တောင်ငူတက္ကသိုလ် ၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် ပထ၀ီဝင်မိသားစု(အ​ေ၀းသင်) ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ အာစရိယပူဇော်ပွဲနှင့် ကြိုဆို-နှုတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကို ၁၇-၁၀-၂၀၁၈ ရက််နေ့တွင် […]…